Home » Contact » Maatschappelijke partners

Maatschappelijke partners Vagebond


De Vagebond werkt samen met een aantal partijen die zich op maatschappelijk niveau inzetten voor de Daklozen.

In Nederland zijn er een aantal organisaties of stichtingen die de Daklozen een warm hart toedragen. Op deze plek benoemen we de partijen waarmee de Vagebond een vorm van samenwerking heeft.

Vagebond haakt bij vrijwel alle projecten aan op initiatieven van de maatschappelijk partners. In een ondersteunende en faciliterende rol versterkt Vagebond deze projecten. De uitvoering ligt in handen van de partijen met de desbetreffende expertise. Partners begeven zich met name op lokaal niveau en in enkele gevallen is de samenwerking gezocht met regionale en/of landelijke partijen.Ook interesse om iets maatschappelijk bijtedragen of enigszins iets te faciliteren vul contact formulier in en wij nemen contact met u op!


Prijzen en nominaties.

Kandidaat Nationale Vrijwilligersprijzen 2020 voor de gemeente Nijmegen

de tweede prijs gewonnen in de Dragons Den-wedstrijd. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 2.500,- euro,

Bij de Dragons Den-wedstrijd kunnen ondernemers een initiatief om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt pitchen, en kans maken op een startkapitaal.