Hoe lang zijn drugs en alcohol aantoonbaar in je lichaam?

 

Alcohol2 tot 5 dagen

TabakTot 2 dagen

CannabisTot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot een maand bij frequent gebruik

Cocaïne / coke2 tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot 8 dagen bij intensief gebruik

XTC / MDMA1 tot 3 dagen

Amfetamine / speed1 tot 4 dagen

4-fluoramfetamine (4-FA / 4-FMP)2 tot 4 dagen

Truffels / Paddo’s1 tot 2 dagen

GHB Tot 12 uur

EphedraTot 3 dagen

LSDTot 2 dagen

Heroïne2 tot 5 dagen

Morfine2 tot 3 dagen

Opium2 tot 3 dagen

Methadon2 tot 5 dagen

Benzodiazepine (slaap- en kalmeringsmiddelen)2 tot 4 dagen bij therapeutisch gebruik, bij chronisch gebruik 4 tot 6 weken

MescalineTot 72 uur

DMTTot 72 uur

PCP2 tot 3 dagen

Khat / qatTot 3 dagen

LachgasNiet aantoonbaar

Ketamine48 uur

Hoe lang drugs in het speeksel aantoonbaar zijn.  Let op: dit is een globale inschatting, de individuele verschillen kunnen groot zijn.

Alcohol2 tot 5 dagen

TabakTot 2 dagen

CannabisTot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot een maand bij frequent gebruik

Cocaïne / coke2 tot 5 dagen bij incidenteel gebruik, tot 8 dagen bij intensief gebruik

XTC / MDMA1 tot 3 dagen

Amfetamine / speed1 tot 4 dagen

4-fluoramfetamine (4-FA / 4-FMP)2 tot 4 dagen

Truffels / Paddo’s1 tot 2 dagen

GHBTot 12 uur

EphedraTot 3 dagen

LSDTot 2 dagen

Heroïne2 tot 5 dagen

Morfine2 tot 3 dagen

Opium2 tot 3 dagen

Methadon2 tot 5 dagen

Benzodiazepine (slaap- en kalmeringsmiddelen)2 tot 4 dagen bij therapeutisch gebruik, bij chronisch gebruik 4 tot 6 weken

MescalineTot 72 uur

DMTTot 72 uur

PCP2 tot 3 dagen

Khat / qatTot 3 dagen

LachgasNiet aantoonbaar

Ketamine48 uur

de toelichting hieronder wordt bij drugs vaak de term halfwaardetijd gebruikt. Halfwaardetijd is de tijd die het lichaam nodig heeft om de concentratie van een stof in het bloed met de helft te verminderen.

ALCOHOL: 2 TOT 5 DAGEN

Gemiddeld genomen heeft de lever voor elk glas alcoholhoudende drank 1,5 uur nodig om de alcohol uit het lichaam te verwijderen. Hoe meer je drinkt, hoe langer dit duurt.

Niet alleen de snelheid waarmee de alcohol in het lichaam wordt afgebroken is van belang. De hoeveelheid alcohol in het bloed is ook afhankelijk van geslacht en gewicht. Alcohol verdunt zich namelijk met het lichaamsvocht. Het lichaam van een man bevat gemiddeld aanmerkelijk meer lichaamsvocht dan het lichaam van een vrouw (vrouwen hebben meer vetweefsel) en zijn gemiddeld ook zwaarder. Dus bij mannen komt de alcohol minder hard aan dan bij vrouwen.

Er is een formule waarmee je kunt uitrekenen hoe hoog je alcoholpromillage is op een bepaald moment. Met de formule kun je ook berekenen hoe lang het duurt voordat je promillage onder de 0,5 komt.

Alcohol testen middels Etyl glucuronide (EtG) test de urine op aanwezigheid van de alcholmetaboliet EtG. Het voordeel van het meten van EtG is dat dit langer aantoonbaar is in de urine dan alcohol. Daarmee is het een nuttige bepaling om gebruik van alcohol vast te stellen. EtG is gedurende 2 tot 5 dagen na alcohol consumptie aantoonbaar. Dat wil zeggen dat wanneer deze test binnen 5 dagen wordt herhaald een positieve uitslag nog een restwaarde zou kunnen zijn van eerder gebruik. Indien een test na 5 dagen wordt herhaald en positief is, wijst dit altijd op nieuw gebruik. Indien een test na 2 – 5 dagen wordt herhaald en de EtG waarde is positief maar meer dan 50% gedaald, dan is het mogelijk dat er geen sprake is van nieuw alcoholgebruik. Indien een test na 2 – 5 dagen wordt herhaald en de EtG waarde is positief en hoger of minder dan 50% gedaald, dan is het zeer waarschijnlijk dat er sprake is van nieuw alcoholgebruik (1). Er wordt ook vaak gekeken naar het percentage CDT in het bloed bij verdenking op overmatig alcoholgebruik. Kortweg is CDT te beschouwen als een eiwit dat ontstaat bij overmatig alcoholgebruik over een periode van minimaal een week.

Er bestaan tegenwoordig ook andere manieren om je alcoholgebruik te testen. Er wordt dan door middel van laboratorium testen gekeken naar je lever (GGT, ALAT). Aan de hand van de schade aan je lever of de verhoudingen van bepaalde enzymen kan er bepaald worden wat het drinkgedrag van de desbetreffende persoon is. Op deze manier kan er veel verder terug worden gekeken, tot wel 3 maanden. Dit kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een verkeersovertreding of om gestopte alcoholisten te checken.

 

TABAK: 2 DAGEN

Nicotine heeft een halfwaardetijd van 1 tot 1,5 uur. Na 6 uur is meeste nicotine verdwenen. Echter wordt  in het lichaam afgebroken tot cotinine. Cotinine is veel langer aantoonbaar, hier wordt dan ook meestal naar gekeken. Het heeft een halfwaardetijd van 24 uur. Na die tijd zit de helft van de cotinine nog in het bloed. Cotinine is tot 2 dagen na het roken in de urine aantoonbaar.

CANNABIS: 1-3 DAGEN BIJ INCIDENTEEL GEBRUIK, BIJNA EEN MAAND BIJ CHRONISCH INTENSIEF GEBRUIK

Bij cannabis moet je niet alleen kijken naar het bloed, maar ook naar het vetweefsel. Cannabis wordt, nadat het in het bloed terechtkomt, afgegeven aan het vetweefsel. Vervolgens geeft het vetweefsel het weer heel langzaam af aan het bloed. Het zijn dus twee stappen:

  1. Afgifte door het bloed aan het vetweefsel. In deze fase bedraagt de halfwaardetijd 30 minuten.
  2. Afgifte van het vetweefsel aan het bloed. De halfwaardetijd in de tweede fase is, afhankelijk van de mate van gebruik, 2 tot 7 dagen.

De afgifte van cannabis vanuit het vetweefsel naar het bloed gaat dus erg langzaam. THC (de werkzame stof in cannabis) blijft daardoor nog lang in de urine aantoonbaar. Bij zwaar gebruik kan THC nog bijna een maand in je urine zichtbaar zijn.

De effecten van cannabis die iemand ervaart, volgen echter een heel ander tijdpad. De effecten ervaar je al na enkele minuten en duren 4 tot 6 uur. Van de afgifte van cannabis door het vetweefsel merkt iemand niets.

 

COCAÏNE 2-5 DAGEN BIJ INCIDENTEEL GEBRUIK, 8 DAGEN BIJ INTENSIEF GEBRUIK

De halfwaardetijd van cocaïne/coke is ongeveer 1 uur. Dat wil zeggen dat na 1 uur de helft van de cocaïne uit het bloed verdwenen is. De hoogste concentratie cocaïne wordt na 1 uur bereikt, dus 2 uur na inname is ongeveer de helft verdwenen. 5 uur na inname is de cocaïne voor 98% uit het bloed verdwenen. Cocaïne wordt in het lichaam afgebroken door de lever. Dit gebeurt met een snelheid van 30 tot 40 milligram per uur. Bij afbraak wordt de cocaïne omgezet in een aantal andere stoffen. Deze afbraakstoffen (metabolieten) zitten veel langer in het lichaam.

Bij een eventuele test op cocaïne, onderzoekt men of deze afbraakstoffen in de urine zitten. De afbraakstoffen zijn, afhankelijk van het type test en de mate van gebruik, tot maximaal 8 dagen aantoonbaar.

De effecten van cocaïne die iemand ervaart, volgen echter een heel ander tijdpad. De cocaïne komt via het slijmvlies in het bloed. De eerste 20 minuten stijgt de concentratie van de cocaïne heel snel. Na 1 uur is de concentratie maximaal en daarna neemt ze geleidelijk af. De psychische effecten van coke voel je vooral in het eerste halfuur. De effecten treden namelijk vooral op in de periode waarin de concentratie van coke in het bloed het snelst verandert. En dat is in het begin.

 

XTC/MDMA: TOT 3 DAGEN

MDMA is de werkzame stof in XTC. XTC wordt geslikt. Na 0,5 uur is XTC aantoonbaar in het bloed. De effecten duren zo’n 4 tot 6 uur. Ongeveer 50% wordt onveranderd via de lever afgebroken en de rest wordt als afbraakstof via de urine uitgescheiden. De concentratie van XTC in het bloed komt overigens niet helemaal overeen met de effecten die iemand ervaart. De halfwaardetijd van XTC bedraagt ongeveer 8 uur. Bij een test op XTC onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten. Deze afbraakstoffen zijn, afhankelijk van het type test, tot 3 dagen aantoonbaar.

 

AMFETAMINE/SPEED: 1-4 DAGEN

Amfetamine wordt meestal geslikt of gesnoven. De effecten duren zo’n 4 tot 8 uur. De stof wordt voor ongeveer de helft onveranderd via de urine uitgescheiden. De rest wordt door de lever afgebroken.

De halfwaardetijd van amfetamine bedraagt (afhankelijk van de zuurgraad van de urine) 8 tot 20 uur. De concentratie van amfetamine in het bloed komt niet helemaal overeen met de effecten die de gebruiker ervaart. Bij een test op amfetamine onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten. Deze afbraakstoffen zijn, afhankelijk van het type test, tot 1 tot 4 dagen aantoonbaar.

Amfetamine is in het bloed tot maximaal 72 uur aantoonbaar.

 

PADDO’S: 1 TOT 2 DAGEN

De tijd dat paddenstoelen aantoonbaar zijn, bedraagt 24 tot 48 uur.

Psilocine en psilocybine zijn kortwerkende, instabiele stoffen die in lage doseringen in het bloed terechtkomen. De aantoonbaarheid van paddo’s hangt af van de analysemethode. De aantoonbaarheid zal echter niet langer zijn dan tot maximaal 48 uur. De meeste drugs testen zullen echter niet op paddo’s testen. Dit gebeurt alleen wanneer er sprake is van een intoxicatie.

GHB: 12 UUR

De halfwaardetijd van GHB is 30 tot 60 minuten. Er zal altijd iets van GHB in het lichaam te meten zijn, want GHB is een lichaamseigen stof. De afbraak van GHB is echter afhankelijk van het metabolisme van de desbetreffende persoon en de genomen hoeveelheid. Het zal maximaal 8 uur duren voordat het niet meer in het bloed zichtbaar is en 12 uur voor urine. GHB is relatief snel uit het lichaam verdwenen, er wordt dus alleen op GHB getest als er sprake is van een acute vergiftiging. Er zijn wel nog een aantal metabolieten zichtbaar in het lichaam maar om dat testen is erg duur en gebeurt alleen in specifieke gevallen.

 

EPHEDRA: TOT 3 DAGEN

Ephedra is tot maximaal 72 uur in de urine aantoonbaar. Deze drug zal echter niet snel gevonden worden als er niet specifiek naar gezocht wordt.

 

LSD: TOT 48 UUR

LSD is, afhankelijk van de dosering, tot 48 uur na gebruik aantoonbaar in de urine. Het is niet mogelijk om iets te zeggen over de aantoonbaarheid van LSD in het bloed. In het laboratorium moeten daar aparte analyses voor uitgevoerd worden. Omdat de uitkomsten afhankelijk zijn van specifieke kenmerken van de gebruiker.

 

HEROÏNE: TOT 5 DAGEN

Gebruikers chinezen of spuiten de heroïne. Bij chinezen wordt de heroïne op aluminiumfolie gelegd en verhit. De heroïnedampen worden via een kokertje geïnhaleerd. Het middel komt bij chinezen en spuiten snel in het bloed terecht. Een klein gedeelte passeert de bloedhersenbarrière; waarna het middel in de hersenen zijn werking kan doen. De effecten van heroïne duren zo’n 4 tot 6 uur.

De heroïne wordt afgebroken in allerlei stoffen die op zich ook nog effect hebben. De concentratie van de werkzame stoffen in het bloed komt overigens niet helemaal overeen met de effecten die de gebruiker ervaart.

De halfwaardetijd van heroïne is enkele minuten. Een van de afbraakproducten van heroïne is morfine. De halfwaardetijd van morfine is 2 uur. Bij een eventuele test op heroïne onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten. Deze afbraakstoffen zijn, afhankelijk van het type test, tot 5 dagen aantoonbaar.

 

Bron:

  1. www.atalmedia.nl
  2. www.drugsinfo.nl

 

TAGS: , , , , , , 

Adresgegevens:

Vagebond
gloxiniapad 3
6663 CT Lent